Det här ska du tänka på inför bokslutet

Att driva eget företag är roligt och givande, men om man inte sköter skatter, redovisningar och bokslut korrekt kan det leda till otrevligheter. Här kan du läsa allt du behöver veta inför deklarationen så att du slipper det extra pappersarbete det innebär att komplettera. Läs noga och missa inga detaljer!

Saker att tänka på inför bokslutet

Börja med underlaget

Något av det viktigaste att tänka på inför bokslutet är att ditt underlag är i ordning – enligt lag så måste alla kvitton, fakturor och andra viktiga papper finnas tillgängliga. Låt dem inte samlas på hög, för in dem i ett system så fort du får dem, antingen digitalt eller i en pärm.

En tumregel är att alltid spara ett underlag i samma form som dess original. Spara alltså alltid en pappersfaktura, även om du skannat in den i datorn. Spara på samma sätt ett pdf-kvitto, även om du dessutom skrivit ut det och satt in det i en pärm. Att ha flera versioner av samma dokument är bra om till exempel en hårddisk kraschar.

Inventera eventuella lager

Om du har ett varulager så måste det inventeras minst en gång per år. När du inventerar ska du leta efter eventuell inkurans, inkurans innebär att en vara inte kan säljas till det tänkta priset på grund av till exempel skada. Lagersaldot och inkuransen är viktig för bokslutet. Om du tar hjälp av en redovisningskonsult är det bra att ha koll på så mycket som möjligt själv ändå.

Det handlar om detaljer

Det viktigaste för att bokslutet ska bli rätt är att du har ett välfungerande system för loggning av alla transaktioner. Om systemet inte fungerar bra kommer det förr eller senare att bli slarvfel, vilket snart kan leda till stora skillnader mellan din balansräkning och det faktiska resultatet. Se till att komma rätt från början i bokföringen för att inte få en kalldusch när det är dags för deklaration.