En chefsrekrytering behöver inte var svårt

svensk chefsrekrytering

Chefsrekrytering är en process som inte alls, åtminstone inte inledningsvis, behöver handla om avancerade personlighetstester. Den första och absolut största fokuseringen ligger snarare i att identifiera vilket behov som ditt företag har. Att faktiskt förstå hur din verksamhet fungerar. Känner du att du verkligen vet exakt vilka behov ditt företag har och vilka krav ni ställer på er kommande chef så är halva jobbet gjort. Faktiskt det mest grundläggande. Och det är först efter detta som den egentliga chefsrekryteringsprocessen börjar.

Krav- och behovsanpassat

Baserat på den krav- och behovslista som ditt företag skapat tillsammans med rekryteraren som ju också är specialisten och vet vad ni behöver fråga er själva så tas sedan en profil fram att matcha mot. Rekryteraren vet vilka frågor som kommer vara helt avgörande att ställa och i vilken fas man ställer vilken fråga. De sitter också inne på kompetenser om hur man tolkar de respektive svaren. Detta gör att en riktigt bra chefsrekryterare verkligen förstår både bransch, företag och blivande anställda.

Förståelse för marknaden

Att förståelsen finns där är viktigt för att kunna skapa en profil att matcha mot. Denna profil är inledningsvis mycket bred och består oftast i research, tester, intervjuer och i många fall även personanalyser av psykolog. Att rekryteraren förstår inte bara företaget som vill anställa utan även personen som är den framtida chefen är viktigt men det är också viktigt att man förstår de utmaningar som marknaden och branschen ställs inför. Därför är det viktigt med omfattande omvärldsanalyser i samband med chefsrekrytering. Det är också av högsta vikt att rekryteraren kan koppla ihop dessa tre områden; ditt företags krav och behov, marknaden och personen bakom rekryteringen. Det är av fundamental vikt att processen förstås och att den som ansvarar för rekryteringen matchar ihop de tre knutpunkterna. Det är endast då som en lyckad rekrytering går att genomföra.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *